Legen van (vet)putten en ondergelopen kelders en kruipruimtes

Heeft u een horeca bedrijf dan is een vetput verplicht. Ook het onderhoud hiervan is verplicht, denk aan een inspectie of de afwatering nog goed is, maar ook het ledigen hiervan. Een vetafscheider of vetput is verplicht bij elk bedrijf dat met vet vervuild afvalwater op de riolering loost. Als je in jouw bedrijf voedingsmiddelen bereidt (dit geldt ook voor tosti’s en een bittergarnituur) ben je verplicht om een vetput tussen de keukenafvoer en het riool te plaatsen.

Het ledigen en inspecteren van dergelijke putten kunt u door ons laten uitvoeren, u krijgt hier ook netjes een afleverbon van. Deze is nodig als u een inspectie krijgt op deze put.

Ook voor rioolputten bent u bij ons bij het juiste adres, ledigen, schonen of vervangen van de meeste pompen.

Ledigen van ondergelopen kruipruimtes en vol gelopen kelders door bijvoorbeeld een leidingbreuk of grond/ oppervlaktewater draaien wij onze hand niet voor om.

Wilt u een put geplaatst hebben? Ook dan kunt u bij ons zijn. Wij beschikken over een minikraan en alle aansluit materialen om de put te kunnen aansluiten. Achteraf verharden wij de grond weer om zo verzakkingen te voorkomen. Komt deze in het straatwerk? Dan hebben wij daar ook onze materialen en gereedschappen voor om de deksels in het straatwerk passend te maken.